Ev - Türk Dil Kurumu Yayınları tüm kitaplar PDF indir bedava

Türk Dil Kurumu Yayınları tüm kitaplar PDF indir bedava

Kitap Türleri

Türk Dil Kurumu Yayınları tüm kitaplar PDF indir veya çevrimiçi dinle

Türk Edebiyatının İlk Yusuf ve Züleyha Hikayesi Ali’nin Kısa-i Yusufu (Yusuf u Zuleyha)  ....

Türkçe Sözlük (Ciltli)-Kolektif İlk baskısı 1945 yılında yayımlanan Türkçe Sözlük'ün geliştirilmiş, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş onuncu baskısından tıpkıbasımı. Dilde yaşayan gelişmelerin yansıtıldığı Türkçe Sözlük'te Sö...

...

Türkçe - Tatarca Sözlük  ....

Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar Eser, Türk dilinin söz varlığının bugüne kadar uğradığı değişmeleri ve gelişmeleri ortaya koymak, bunun sebeplerini anlamak, kuruluş ve işleyiş bakımından dilin hangi imkânlarından fayda...

...

...

...

...

...

Bismil Türkmen Ağzı Eser Giriş, İnceleme, Metinler ve Sözlük olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu çalışma genel olarak tasviri niteliktedir ve eş zamanlı yöntem takip edilmiştir fakat yeri geldikçe çalışmada BTA ile D...

...

...

...

...

Hasan Melah Yahut Sır İçinde Esrar...

...

Kul Ali ve Türkçe Yusufname  ...

...

Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi  ...

...

Türkçe Sözlük (Ciltli)-Kolektif İlk baskısı 1945 yılında yayımlanan Türkçe Sözlük'ün geliştirilmiş, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş onuncu baskısından tıpkıbasımı. Dilde yaşayan gelişmelerin yansıtıldığı Türkçe Sözlük'te Sö...

...

Türk Edebiyatının İlk Yusuf ve Züleyha Hikayesi Ali’nin Kısa-i Yusufu (Yusuf u Zuleyha)  ...

...

...

...

İlköğretim Okuları İçin Yazım Kılavuzu İlköğretim Okuları İçin Yazım Kılavuzu - Şükrü Haluk Akalın , Recep Toparlı, Zeynep Korkmaz, Nevzat Gözaydın...

...

...

Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu....

...

...

...

Abidarim Kınlıg Koşavarti Şastirtakı Çınkirtü Yörüglerning Kingürüsi'nden: Üç İtigsizler  ....

...

Uygur Harfli Rızvan Şah İle Ruh-Afza Hikayesi Eser, İslami devrenin Uygur harfli en önemli eserlerinden biridir. Dili Çağataycadır. 15. yüzyılda Mansur Bahşı tarafından yazılmıştır. Mensur bir eserdir. Bilinen yegâne nüshası İn...

...

Ömer Seyfetin Bütün Nesirleri Eserde, birçok metnin ilk yayın yeri bilgisine ulaşılmış ve dolayısıyla önceki küliyatlardaki kronolojik sırası değiştirilmiştir. Hiçbir kaynağa girmemiş 30 kalem tercümesi, ilk defa bu çalışmada g...

Türk Dil Kurumu Yayınları tüm kitapları PDF, FB2 indir ya da online dinle

Türk Dil Kurumu Yayınları