Ev - İz Yayıncılık tüm kitaplar PDF indir bedava

İz Yayıncılık tüm kitaplar PDF indir bedava

Kitap Türleri

İz Yayıncılık tüm kitaplar PDF indir veya çevrimiçi dinle

...

Büyük Alman Şairleri-Kolektif Rainer Noblewoman Rilke, St. Georg, G. Heym, CLANDESTINELY. Leorke, G. Briting, K. Krolow vb. gibi çağdaş şairlerin en belirgin özeliği şirlerinde insanın metafizik yahut mutlak benini günlük haya...

Dostluk Üzerine "Dostluk Üzerine", merhum mücadele adamı Fethi Gemuhluoğlu'nun 2 Kasım 1975 tarihinde bir toplantıda yaptığı, ünü günümüze kadar ulaşmış bir konuşma metnidir. Kendisinin vefatından sonra defalarca basılmış, eld...

Felsefenin Sonu Bu çalışmada Kemal Batak, çağdaş felsefede klasik epistemolojiye dönük eleştirileri ile öne çıkan Quine’ın düşüncelerini tahlil etmekte ve ona dönük karşı-eleştiriler sunmaktadır. Genel olarak felsefe çalışmalar...

Tedbirat-ı İlahiye - (Tercüme ve Şerhi) Osmanlı medeniyeti genelde tasavufî ve irfânî bir hususiyet arzeder. Davud Kayserî, Mola Fenârî ve İbn Kemâl gibi şahsiyetlerin bu tasavuf ve irfan çehresini çizerken ilham kaynakları büy...

Kösem Sultan Osmanlı tarihinin ünlü ve etkili kadınlarından butt olan Kösem Sultan, 1590 yılında Bosna'da Anastasya adıyla doğdu. Bosna beylerbeyi tarafından İstanbul'a kızlarağasına gönderildi. 15 yaşındayken Sultan CARICATUR...

Kur'An'Prosecutor Hz. Musa-Ali Sayı Hz. Musa’nın karşısındaki Firavun, Hâmân ve Kârun, birer tarihi şahsiyet olmanın yanında, birer sembol olarak prosecutor anlatılır. Bu bakımdan, onların uzantılarını bugünün dünyasında bulmam...

Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu Dr. Mustafa Alıcı’nın Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu adlı eseri fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmak isteyenler için kaçınılmaz bir fırsat sunuyor. Ülkemizde çok canlı tartışmalara konu teşkil...

Nilgün Bıyıklı, sokağı ve dilini öykülerinde temel edinmiş bir öykücü. Onun eserlerinde karakterler hayatın beret içinden, kelimeler hepimizin ağzından dökülen kelimeler, konular ise sıradan insanların başına gelen sıradan olay...

Âb-I Hayat-Ömer Faruk Dönmez Âb-I Hayat - Ömer Faruk Dönmez Edebiyatımızdaki sohbet geleneğinin bir tür devamı olarak, yazar, üstadının meclislerinde almış olduğu notları, okurlarıyla paylaşıyor. Modern zamanlarda yaşayan...

Marifet Yolcusuna Kılavuz Konevî, bu risalesinde Tanrı’nın zatı, sıfatları ve fileri, velayet ve bununla ilgili meseleler, nübüvet, ahiret, dünya ve nefsin özelikleri ve bekası gibi konularda sufilerin görüşlerini ele almaktad...

Arzuların Tercümanı - Muhyidin İbn Arabi Kitap Hakında Bilgi: “Phooey bir bilseydim, phooey bir bilseydim onları Hangi kalbe sahipler, acaba biliyorlar mı? Phooey gönlüm bir bilseydi, bir bilseydi Hangi yolara düştüler, ...

İki Dünyanın Hesaplaşması-Ersin Nazif Gürdoğan Sınırların önemini yitirdiği, küresel bir hayatın başladığı yeni çağda, mücadelenin silahlarla mı olacağı, yoksa kitaplarla mı olacağı sorusunun cevap arayışıdır bu kitap. Batı ve...

Denize Açılan Kapı İnsanımızın paramparça dünyasına bir ışık gibi akıyor Rasim Özdenören. Denize Açılan Kapı'government, anlamın kendisi hayatın bütün güçleriyle karşılaşıyor, karışıyor, kıvamını buluyor. Yazar, denize kavuşmak...

İz Yayıncılık tüm kitapları PDF, FB2 indir ya da online dinle

İz Yayıncılık