Ev - İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı PDF kitap ücretsiz indir

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı PDF kitap ücretsiz indir

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı PDF kitap ücretsiz indir

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı PDF kitap indir veya çevrimiçi dinle

Yazar :

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı İlber Ortaylı Seti -  İmzalı 4 Kitap Takım Set içerisinde sadece İlber Ortaylı Seyahatnamesi kitabı imzalıdır.   Set İçeriği   İlber Ortay Seyahatnamesi - İmzalı “Türkiye gibi önemli bir coğrafyayı ve tarih alanını öğrenmek için onun kuzeyindeki Güney Rusya ve Kafkasya, doğusundaki İran ve Hindistan, güneyindeki Suriye, Filistin ve Mezopotamya'nın yanı sıra Balkanları ve Akdeniz ülkelerini anlamak da kaçınılmazdır.” -İlber Ortaylı-   Çok gezen mi daha iyi bilir, yoksa çok okuyan mı? Peki ya bir yandan okurken diğer yandan da gezme imkânı bulanlar? İlber Ortaylı’ya eşlik etmek isterseniz bu kitap tam size göre… İlber Ortaylı yalnız tarihçiliğimizin büyük bir ismi değil aynı zamanda küçük bir bavul ve rehber kitaplarıyla Orta Asya’dan Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya 50 yıldır gezen bir “seyah”. Çıktığı sayısız yolculuktan en önemli notları aktaran İlber Ortaylı’nın anlatım gücüyle gezeceğimiz coğrafyalar şöyle: Suriye, Ürdün, İsrail, İran, Azerbaycan, Rusya, Kırım, Özbekistan, Tuna, Bosna, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Romanya, Eski Avusturya, Yunanistan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz, Litvanya, Estonya, İsveç, Hindistan, Japonya ve Singapur. Hazırsanız, İlber Ortaylı ile hayatınız boyunca hiç unutamayacağınız yolculuğunuz başlıyor.     Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı 1923 -2023 "Türklerin son iki asrı bütün Doğu dünyasında ve Balkanlar'da dikatle gözden geçirilmesi gereken büyük bir tarihî yolculuktur. Bu nedenle de Dünya Tarihi'nin önemli bir parçasıdır ve dikatle üzerinde durulmalıdır." -İlber Ortaylı- “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı'na yeni devletimizin yapı taşlarının döşendiği Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme döneminden başladık. Atatürk ve silah arkadaşlarının yetiştiği I. Abdülhamid'in modernlik arayışı içinde geçen yılarını, ama aynı zamanda istibdad günlerini ve buna karşı isyan edip hüriyet arayan genç Osmanlı subaylarının maceraları hayatları. Milî Mücadele dönemini, özgürlük havasının egemen olduğu Cumhuriyet'in ilk iki yılını ve tek partili zorlu zamanları, ardından gelen çok partili siyasal yaşamın başladığı 1950'li yıları. 1913 Babıali Baskını'yla başlayan darbeler tarihini. Yeni devletin ilk gününden itibaren çözmeye çalıştığı kadim problemleri; Kürt Sorunu'nu, "irtica" meselesini ve eğitim konusunu. İslâmcılıktan miliyetçiliğe, merkez sağdan sosyal demokrasiye bütün siyasal akımları. 1876'dan 1924'e ve 1982'ye anayasa metinlerimizi. Bizleri 2023'e taşıyacak yeni anayasa özlemimizi. Asırlık dış politikamız, ikili ilişkilerimiz, uluslararası kuruluşlardaki temsiliyetimiz, Kıbrıs Barış Harekâtı, AB macerası ve Ortadoğu politikalarımızı. Şehirleşme, üniversiteleşme, gecekondulaşma, ekonomik büyüme, yolsuzluklar, gündelik yaşamdaki nitelik ve kalite kaybı gibi en güçlü sosyolojik dinamik ve gelişmeleri. Yani bizi biz yapan ve bugünlere taşıyan önemli tarihsel dinamikleri konuştuk.” -İsmail Küçükaya- Türkiye'nin geçmiş ve geleceğiyle ilgilenen her okurun mutlaka okuması gereken bir başucu kitabı…     Türklerin Altın Çağı "Türkiye’nin yüzyılar önce açılan tarih defteri henüz kapanmamıştır ve sık sık da görüyorsunuz ki bu defter kapanmaz. Onun için tarih bilmek; nereden geldiğinizi, nasıl yurt edindiğinizi öğrenmek zorundasınız. Tarihini bilmeyen, hafızası olmayan toplumların nerelere gideceğinin, sürükleneceğinin, dahası neler yapabileceğinin hesabı olmaz.” -İlber Ortaylı-   14. ve 17. yüzyıları arasında Hindistan’dan Viyana kapılarına kadar muazam büyüklükte bir coğrafyaya hükmetiler. Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Avrupa’nın tarihini şekilendirdiler. Uyguladıkları askerî taktiklerle imkânsız görülen pek çok savaştan zaferle çıktılar. Hangi kıtada olursa olsun adalet esasıyla yönetiler. Sorunlarını çözemeyen Avrupa devletlerine fikirleriyle ilham verdiler. Mimarîden musikiye, edebiyatan tıba kadar yeryüzünün her coğrafyasında kalıcı bir iz bıraktılar. Birçok devlet kurdular: Timurlular, Altın Orda, Memluklar, Osmanlılar. Efsane hükümdarlara sahip oldular: Emir Timur, Fatih Sultan Mehmed, Sultan Baybars, Kanuni Sultan Süleyman, Babür Şah. İlber Ortaylı, Asya’nın bozkırlarından Avrupa’nın içlerine kadar ilerleyen, dünya tarihinde zirveye taht kuran Türklerin muhteşem yılarını anlatıyor… Türklerin Altın Çağı, İlber Ortaylı'nın satırları arasında dolaşmak isteyen her yaştan okuyucunun zevkle okuyacağı bir başucu kitabı.     Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı "Osmanlı kadısı, bütün İslam devletlerindeki seleflerinin aksine bir geniş imparatorluğun coğrafyasını sırtlayan unsurlardandı. Bu zümre her renk, meşrep ve nitelikteki mensuplarıyla bu zahmetli hayatı ve görevi sürdürmüştür." -İlber Ortaylı- Türkiye'de tarih denilince akla ilk gelen isim İlber Ortaylı'nın kaleminden Osmanlı hukuk tarihinin merkezinde yer alan ve üzerine pek konuşulmayan kadıları anlatan önemli bir çalışma…Kadılık İslam Ortaçağında ortaya çıkan idari ve adli bir görevdir. Kadı'nın sosyal-idari fonksiyonları değerlendirilirken on dört asırlık İslam tarihi içindeki evrimi göz önüne alınmadığından, bu kurumun İslam öncesi imparatorluklardan neleri, ne ölçüde miras aldığı üzerinde de durulmamıştır. İlber Ortaylı, kadıların tarihini ve yargı görevlerini, tayinini, görev süresini, yargı bölgesini, yardımcılarını, diğer memurlar arasındaki hiyerarşik ilişkisini ve Osmanlı mahkemelerinin nasıl işlediğini birincil arşiv kaynaklarını kulanarak anlatıyor. İlber Ortaylı, hem geniş ufuklu tarihçiliğini hem de tadına doyum olmaz üslupçuluğunu işe koştuğu bu kitabında, Osmanlı dünyasında kadı'nın bütün boyutlarını olağanüstü bir sürükleyicilikle ortaya koyuyor. Türkiye’in ünlü tarihçi ve yazarı İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de bir göçmen kampında doğmuştur. 1949 yılında henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Böylece yazarın Türkiye’de serüveni başlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirmiştir. Sonrasında Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim görmüştür. Master çalışmasını ise Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil İnalcık ile yapmıştır. "Tanzimat Sonrası Mahali İdareler" adlı tezi ile 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979 yılında doçent olmuştur. Türkçe; ileri seviyede Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Rusça; orta seviyede Kırım Tatarca, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Arapça, Farsça, Latince, İbranice, Antik Yunanca ve Yunanca bilen İlber Ortaylı, Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova'da misafir profesör olarak ders vermiş, Roma, Sofya, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde ide seminerler ve konferanslar vermiştir. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiye ilgili makaleleri yayınlanan Ortaylı, 1989'da Türkiye'ye dönerek profesör olmuştur. Son dönemde yayınlanan dört önemli eserinden oluşan bu sete yer alan kitaplar; İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı 1923 -2023, Türklerin Altın Çağı, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı’dır. Dört kitabın bir arada yer aldığı bu sete İlber Ortaylı Seyahatnamesi imzalı olarak sahip olabilirsiniz.  İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım setinde İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923 - 2023, Türklerin Altın Çağı ve Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı kitapları bulunuyor. Kronik Kitap imzasıyla yayınlanan set, dört eseri birlikte alındığından tekli alımlara göre uygun bir fiyatla geliyor. Toplamı 108 sayfa olan ve 2017 yılında basılan kitap seti, Türk tarihi konusunda yetişmiş en büyük akademisyen ve tarihçilerden İlber Ortaylı'nın 4 muhteşem kitabını barındırıyor.  İlber Ortaylı tarafından imzalanmış şekilde gelen ilk kitap İlber Ortaylı Seyahatnamesi; tarihçi kişiliğinin yanında Japonya'dan Macaristan'a, İsrail'den İspanya'ya 20'den fazla ülke gezmiş bir seyah olarak gördükleri ve edindiği tecrübeleri içeriyor. Gezdiği hemen her ülkenin tarihi ve geçmişi ile ilgili bilgi sahibi olan yazar; tarihle miliyeti, coğrafya ile kültürü karşılaştırma fırsatı sunarak kendi bilgi ve tecrübelerinden okuyucunun da yararlanmasına olanak sağlıyor.  Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı 1923 - 2023, bir asrı geride bırakmaya hazırlanan Cumhuriyet rejimi ve Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutuyor. Cumhuriyet'e giden yolda hem Osmanlı Devleti hem de dünyanın kaderini değiştiren olaylara ve konulara Türkiye eksenli bir bakış açısıyla soru - cevap şeklinde yanıt arıyor. İsmail Küçükaya'nın soruları ve İlber Ortaylı'nın içtenlikle verdiği cevaplarla Türkiye'nin geçmişi ve geleceğine dair önemli bir derleme kaynak ortaya çıkıyor. Nispeten genç denilecek bir yaşta olan Cumhuriyet rejiminin bir asırlık tarihi, I. Abdülhamit döneminden beri kültürel ve sosyal bağlarla irdelenerek Bâb-ı Âli Baskını ve Kanuni Esasi gibi Cumhuriyet öncesi konulardan; Kürt Sorunu ve tek partili zamanlar gibi Cumhuriyet dönemi konularıyla devam ediyor. Bu yolculukta Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Demokrasi dahil siyasi, sosyal ve kültürel değişimlere sebep olan tüm akımlar da derinlemesine inceleniyor. Bunların dışında gençliğin durumu, bilim ve edebiyat dünyasının Cumhuriyet dönemi boyunca gelişimi ve değişimi gibi sosyal konularda, Topkapı Sarayı Müdürü olması dolayısıyla da müzeler ve müze kültürü gibi tarihsel arka plana sahip sanat ve işler ile ilgili de İlber Hoca'ya yöneltilen sorularla kitap yavaş yavaş günümüze doğru ilerliyor. İlber Ortaylı'nın samimi ve kendine has söylemleriyle akademik bir eserden ziyade bir röportaj havasında devam eden kitap içeriği kavramsal sözcüklere fazla takılmadan sade, anlaşılır ancak bilgilendirici ve okuyucuyu sıkmayan bir anlatım içeriyor.  İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım setinin içerdiği bir diğer kitap ise Türklerin Altın Çağı. Kitap özet olarak Türk tarihinin Osmanlı ve Selçuklu öncesinde de dünyayı değiştiren, büyük hükümdarlar çıkaran, büyük savaşlar kazanan bir milet olduğu tezi üzerinde seyrediyor. 4 kıtada kendinden söz etirebilmeyi başaran Türk miletinin Orta Asya bozkırlarından Avrupa ormanlarına kadar uzanan derin, uzun ve görkemli geçmişine yolculuk ediyor. Bölgesine hükmeden devletlerden, askeriye tarihini değiştiren devrimlere, kültürel değişimlerden bilimsel gelişmelere kadar Türklerin zirvede olduğu yıları tekrar hatırlatarak nispeten uzak kalınan bir tarihi hafızalarda taze tutmaya çalışıyor.  Setin son kitabı olan Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı ise Osmanlı Devleti içerisinde değerinin çok da anlaşılmadığını düşündüğü Kadılar ve Kadılık makamını irdeliyor. Dünyanın bugün dahi ihtiyaç duyduğu ince hesaplı adalet sisteminin kadılar üzerinden nasıl yürütüldüğü, örfi ve şer'i hukuk kuralarının kadılık makamını nasıl şekilendirdiği ve müslim - gayri müslim unsurlar üzerinde bıraktığı etkiye derinlemesine göz atıyor. Devletin başında bulunana Padişah'ı dahi ihtar edip cezalandırabilecek bir sistemin Osmanlı Devleti'nin köklerinde ve kültüründe nasıl şekilendiği de detaylı olarak okuyucuya sunuluyor.   

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı PDF, FB2 kitap indir veya çevrimiçi dinle

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 85,00 TL

Kitap eleştirileri

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı okumak itibaren EasyFiles

5.6 mb. indir kitap

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı indir itibaren OpenShare

5.1 mb. indir Bedava

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı indir itibaren WeUpload

3.5 mb. okumak kitap

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı indir itibaren LiquidFile

3.4 mb. indir

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı PDF, FB2 kitap indir veya çevrimiçi dinle

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı okumak içinde djvu

3.3 mb. indir DjVu

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı indir içinde pdf

4.5 mb. indir pdf

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı indir içinde odf

4.7 mb. indir ODF

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı indir içinde epub

4.1 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Cengiz Han - Jack Weatherford YAŞAMININ TÜM YÖNLERİYLE CENGİZ HAN VE OĞULARI… “Cengiz Han, dünya tarihinin child büyük kabile imparatoruydu. Göçebe hayatı yaşayan kabileler ile uygar dünya arasındaki 10. 0 yılık savaşın, avcıl...

İlber Ortaylı Seti 4 Kitap Takım - İlber Ortaylı İlber Ortaylı Seti -  İmzalı 4 Kitap Takım Initiate içerisinde sadece İlber Ortaylı Seyahatnamesi kitabı imzalıdır.   Initiate İçeriği   İlber Ortay Seyahatnamesi - İmzalı “Türki...

"İkinci Dünya Savaşı ve Musolini İtalyası’na ışık tutan temel kaynaklardan biri. " İlber Ortaylı Musolini’nin damadı ve İtalya Dışişleri Bakanı olan Kont Galeazo Ciano, 1 Ocak 194’te, Yüksek Faşist Konsey’de Musolini’nin görev...

Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekete rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihinin nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hiçbir mağ...