Ev - Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata PDF kitap ücretsiz indir

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata PDF kitap ücretsiz indir

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata PDF kitap ücretsiz indir

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata PDF kitap indir veya çevrimiçi dinle

Yazar :

div>Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata Savaş Yayınları   Borçlar Hukuku  Genel Hükümler Altın Seri 17. BASKI EKİM 2016   MÜFETİŞLİK- UZMANLIK- KAYMAKAMLIK- HAKİMLİK- KPS- SM SINAVLARINA HAZIRLIK FAKÜLTELER İÇİN YARDIMCI KAYNAK ALTIN SERİ   • BORÇLAR HUKUKU GENEL KISIM KONU ANLATIMI •TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORUAR    TAN TAHSİN ZAPATA   İÇİNDEKİLER   BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR   1. . BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE KAPSAMI. 1 I) TANIMI VE KONUSU. 1 I) KAPSAMI. 2  2. BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI. 2 I-) BORÇ VE BORÇ İLİŞKİLERİ. 2 I) BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI VE EDİM. 31-) Alacaklı. 4 2-) Borçlu. 4 3-) Edim. 4 A) Edim Kavramı ve Edimin Özelikleri. 4 B) Edimin Çeşitleri. 6a) Yerine Getiriliş Tarzına Göre Edim. 6 b) Borçlunun Kişisel Özeliklerinin Önem Taşıyıp Taşımamasına Göre Edim. 7 c) Belirleniş Tarzına Göre Edim. 7 d) İfa Süresine Göre Edim. 10 e) Bölünebilir Edim - Bölünemez Edim. 1 I-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR. 1-) Alacak Hakı ve Talep. 1 2-) Crestfallen’ i Haklar. 12 3-) Highland Haklar. 12 4-) Yenilik Doğuran Haklar. 12 5-) İtiraz ve Def’ i ler. 14 IV-) BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER. 191-) Asli Edim. 19 2-) Highland Edim. 19 3-) Yan edim yükümleri. 19   3. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER. 20 NİSBÎLİK İLKESİ. 20 I) KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ. 2 I) İRADE SERBESTÎSİ İLKESİ. 2 IV) SÖZLEŞMELERDE İVAZLIK (KARŞILIKLILIK) İLKESİ. 23  4. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI. 23 I) KANUNLAR. 23 I) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER. 23 I) TÜZÜKLER. 24 IV) YÖNETMELİKLER. 24 TWIST) ÖRF VE ADET HUKUKU. 24 VI) HÂKİMİN YARATIĞI HUKUK. 24 VI) MAHKEME İÇTİHATLARI VE DOKTRİN. 24  5. SORUMLULUK. 24 I) KAVRAM. 24 I) KAPSAMI. 25  6. EKSİK BORÇLAR. 25 I) EKSİK BORÇ KAVRAMI. 25 I) EKSİK BORÇLARIN TÜRLERİ. 26 I) EKSİK BORÇLARIN NİTELİKLERİ. 27    İKİNCİ BÖLÜM BORCUN KAYNAKLARI   BİRİNCİ AYRIM HUKUKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR 1. HUKUKİ İŞLEMLER. 29 I) KAVRAM. 29 I) TÜRLERİ. 291-) Taraf Sayısı Bakımından Hukuki İşlemler. 29 A-)  Tek Taraflı Hukuki İşlemler. 29 a-) Ulaşması gerekli tek taraflı hukuki işlemler. 29 b-) Ulaşması gerekli olmayan tek taraflı hukuki işlemler. 30 B) Çok Taraflı Hukuki İşlemler. 30 a-) Sözleşmeler. 30 b-) Kararlar. 32 2-) Malvarlığına Yaptığı Etki Bakımından Hukuki İşlemler. 32 A-) Borçlandırıcı İşlem. 32 B-) Tasaruf İşlemi. 32 C-) Borçlandırıcı işlem ile tasaruf işleminin ince noktalarına değinelim  3 3-) Etkilerini Doğurdukları Zaman Bakımından Hukuki İşlemler. 34 A-) Sağlararası Hukuki İşlemler. 34 B-) Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler. 34 2. SÖZLEŞMELER. 35I) SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN UYUŞMASI. 35 1-) İrade. 35 2-) İrade Beyanı (İradenin Açıklanması). 35 3-) İrade ile Beyan Arasında Bir Takım Uyumsuzluk Haleri: Latife Beyanı (Şaka) ve Zihni Kayıt. 36 4-) İrade Beyanına Hukukun Sonuç Bağlaması. 38 I-) SÖZLEŞMELERİN KURULMASI. 381-) GENEL OLARAK. 38 A-) Sözleşme bir hukuki işlemdir. 38 B-). Sözleşmeden bahsedebilmek için iki tarafın varlığı şartır. 38 C-) Sözleşmede karşılıklı irade açıklaması olması gerekir. 38 D-) Sözleşmede irade açıklamaları birbirine uygun olmalıdır. 39 I) ÖNERİ (İCAP). 391-) Genel Olarak. 39 2-) Bir İrade Beyanının Öneri Sayılabilmesi İçin Gerekli Unsurlar. 41 Öneri Olarak Kabul Edilen İrade Beyanı Sözleşmenin Esaslı Unsurlarını İçermelidir. 41 B) Öneride Bulunan Önerisiyle Bağlı Kalmak Niyetinde Olmalıdır. 42 C) Öneri Yöneltilmesi Gerekli Bir İrade Beyanıdır. 42 3. Ismarlanmayan Bir Şeyin Gönderilmesi. 4 4. Öneriye Davet. 4 5. Önerinin Bağlayıcılığı. 45 A) Kabul İçin Beli Bir Süre Tayin Edilen Öneride (Süreli Öneri) Bağlayıcılık Süresi. 45 B) Kabul İçin Beli Bir Süre Tayin Edilmeksizin Yapılan Öneride (Süresiz Öneri) Bağlayıcılık Süresi. 46 a) Öneri hazır olan bir kimseye yapılmışsa. 46 b) Öneri Hazır Olmayan Bir Kimseye Yapılmışsa. 46 5-) Önerinin Geri Alınması. 48 6-) Ölüm ve Ehliyet Kaybı Halinde Öneri Hükmünü Yitirir mi?. 49 A-) Öneride Bulunanın Ölmesi veya Ehliyetini Kaybetmesi. 49 B-) Öneride Bulunulan Kişinin Ölmesi Veya Ehliyetini Kaybetmesi. 49 I) KABUL. 50 IV). SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU VE SONUÇLARINI (HÜKÜMLERİNİ) DOĞURDUĞU AN. 51. Hazır Olan.

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata PDF, FB2 kitap indir veya çevrimiçi dinle

 • Yazar:
 • Yayımcı: Savaş Yayınları
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 50,32 TL

Kitap eleştirileri

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata okumak itibaren EasyFiles

5.5 mb. indir kitap

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir itibaren OpenShare

4.9 mb. indir Bedava

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir itibaren WeUpload

3.5 mb. okumak kitap

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir itibaren LiquidFile

4.3 mb. indir

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata PDF, FB2 kitap indir veya çevrimiçi dinle

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata okumak içinde djvu

4.3 mb. indir DjVu

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir içinde pdf

5.4 mb. indir pdf

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir içinde odf

3.6 mb. indir ODF

Savaş Borçlar Hukuku Genel Hükümler Altın Seri Tan Tahsin Zapata indir içinde epub

4.6 mb. indir ePub

İlgili kitaplar