Ev - Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin PDF kitap ücretsiz indir

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin PDF kitap ücretsiz indir

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin PDF kitap ücretsiz indir

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin PDF kitap indir veya çevrimiçi dinle

Yazar :

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriya Muhyidin Yayın Hakında: Çeviri: Abdulkadir Akçiçek Helmet adı Riyâzü's-sâlihîn sixty seconds hadîsi seyidi'l-mürselîn olan eser, İmam Nevevî'nin çalışmaları arasında önemli bir yer tutar. Nevevî bu kitabını, 45 yılık kısa fakat çok verimli hayatının en olgun ve bereketli dönemleri kabul edilen bir yaşta, 40 yaşlarında yazdı. Bundan üç sene önce de, bir başka önemli eseri el-Ezkâr'ı telif etmişti. Riyâzü's-sâlihîn'in telifi, 14 Ramazan 670 (1271) tarihinde bir pazartesi günü tamamlandı. Nevevi'nin Riyâzü's-sâlihîn'i Yazarken Gözetiği Prensipler İmam Nevevî, kitabını yazarken bazı prensipler gözetiğini eserinin önsözünde belirtir. Buna göre Riyâzü's-sâlihîn'in başlıca özelikleri şunlardır: * İnsanlara dünya ve âhiret saâdetini kazanma yolarını gösterecek, zâhirî ve bâtinî edepleri elde etmelerini sağlayacak, iyiyi ve güzeli teşvik, kötüden ve çirkinden uzaklaşmayı temin edecek sahih hadislerden oluşan muhtasar bir kitap olacaktır. * Sahih hadis kaynakları olarak şöhret kazanmış kitaplardan seçilen, mâna ve mahiyetleri açık, delâletleri kesin hadisleri ihtiva edecektir. Çünkü gaye: Umumun faydasına olan bir eseri hazırlamaktır, sadece ilim erbabının değil. Bilinen ve her bakımdan güvenilen hadis-i şerif kitaplarının başında şu ikisi gelir: Buhari ve Müslim. Bu eserdeki hadis-i şerifler, çoğunlukla bunlardan alınmıştır. Bu iki eserden sonra, şu dört hadis-i şerif kitabı gelir: Sünen-i Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, İbn-i Mace,Kütüb-ü site. (Altı kitap. ) dedikleri bunlardır. Bunlardan sonra, Hakim'in Müstedrek'ini sayabiliriz. Esere, hepsinden de hadis-i şerifler alınmıştır. * Konuların baş tarafında ilgili âyetlere yer verilecektir. * Açıklanmasına ihtiyaç duyulan bazı kelime ve terimler kısaca açıklanacaktır. * Her hadisten sonra, o hadisin hangi kitaptan alındığı belirtilecektir. * Hayır ve iyilikleri özendirici, kötülük ve çirkinlikleri engeleyici nitelikte hadisler olmasına özen gösterilecektir. * Hadislerin senedinde sadece sahâbî ravinin adı verilecektir. * Gerektiğinde bazı hadislerden sonra, o hadisin sıhat açısından durumuna, bazan da ravilerinin haline işaret edilecektir. * Muhtevânın dînî ve ictimâî nitelikte olmasına özen gösterilecektir. İmam Nevevî, kitabının başından sonuna kadar bu prensiplere bağlı kalmaya itina gösterdi. Bir hadis-i şerif için: - Mütafakun aleyh. (Üzerinde itifak edilmiştir ) Dediğim zaman, bunun manası şudur: Onu, Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bir hadis-İ şerif üzerinde bu iki büyük muhadisin, görüşbirliği edip itifakla sağlamlığına karar vermeleri, kabuleri, kalan imamların da onun üzerinde itifakla karar vermelerinin sebebidir. Bu kitap ümid ederim ki: Ona önem vereni hayra götürür, çeşitli çirkin işlerden ve tehlikelerden çeker çevirir. Bu cümlede geçen hayırlar lafzını, şu şekilde açıklamak mümkündür: İbadet işleri, Yüce Sübhan Hak yakınlığını anlatan knit çeşitleri - Çirkin işler. tabiri ile de, şu mana anlatılar: Her türlü rezalet. Mesela: Hırsızlık, haysiyet ve şeref kırıcı durumlar. - Tehlikeler. kelimesi ise, şu hususları anlatır: İnsanı dünyada sevimsiz kılan, ahirete azaba sokan her ne ise. Mesela: Kendini beğenmek, büyüklenmek, gösteriş yapmak, etiği iyiliği kulara duyurmak veya göstermek sureti ile gösteriş yapmak. Şimdi. Ben, bu eserden birşeyle faydalanan kardeşten diliyorum ki: Bana, ana babama, meşayihime, sair sevdiklerimize ve bütün Müslümanlara dualar okuya. Bu cümlede geçen: "Meşayihime" tabiri ile, İmam-ı Nevevi, her kimden zahir ve batın ilim almışsa, onlan anlatmak istiyor. Onların yaşça büyük veya küçük olmaları önemli değildir. İmam-ı Nevevi'nin buradaki dileği, gayet tevazu sahibi engin gönülü olduğunu göstermektedir. Kendisinin gıyabında duayı istemesi ise. böyle bir duanın makbulolacağı yolunda gelen hadis-i şerife göredir. Alah-ü Tala ona, ana babasına, kendisine ilim veren hocalarına, tüm sevdiklerine ve bütün Müslümanlara rahmet eylesin, bizleri de şefatına spike eylesin. Amin!.

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin PDF, FB2 kitap indir veya çevrimiçi dinle

 • Yazar:
 • Yayımcı: Sağlam Yayınevi
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 237,60 TL

Kitap eleştirileri

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin

alecmj

Really different from the other Dunant books I had read. It made me think and I had to re-read part of it to be sure I had gotten it right. I actually liked it because it made me use my brain and was unique. I like a mystery and the characters were certainly well-drawn.

2020-02-19 13:42

jorychi

Hikaye anlatma ve sizi o zaman dilimine sokma yeteneğine okuduğum ve aşık olduğum ilk Sharon Kay Penman kitabı.

2020-01-04 14:16

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin okumak itibaren EasyFiles

5.7 mb. indir kitap

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin indir itibaren OpenShare

4.7 mb. indir Bedava

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin indir itibaren WeUpload

3.1 mb. okumak kitap

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin indir itibaren LiquidFile

3.7 mb. indir

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin PDF, FB2 kitap indir veya çevrimiçi dinle

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin okumak içinde djvu

5.1 mb. indir DjVu

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin indir içinde pdf

3.7 mb. indir pdf

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin indir içinde odf

3.2 mb. indir ODF

Riyaz’Üs Salihin Büyük Hadis Kitabı (5 Cilt – Takım) - Ebu Zekeriyya Muhyiddin indir içinde epub

4.5 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Celaleyn Tefsiri Tercümesi Kuran-I Kerim Meali Ve Tefsiri (3 Cilt, Takım)-Kolektif Çeviri: Ali Rıza Kaşeli , Mehmet Talu Muhterem okuyucu! Bu eser CELALEYN tefsirinin bir tercümesidir. Bu esere Celaleyn denmesinin sebebi: İsim...